Finanse

ekonomia online

Panstwa socjalistyczne

Państwa socjalistyczne opowiadają się wyraźnie za maksymalnie nieskrępowanym obrotem międzynarodowym, a w szczególności za wyeliminowaniem ze światowej praktyki barier o charakterze dyskryminacyjnym. Obawy związane z konkurencyjnością importu wobec krajowej produkcji ...

rp_praca7.jpg

Niedoskonalosc gospodarowania

Z kwestią niedoskonałości mechanizmów gospodarowania łączą się niektóre słabości mechanizmów politycznych, umożliwiających dotąd — co szczególnie wyraźnie wystąpiło w Polsce lat siedemdziesiątych — arbitralność decyzji gospodarczych czy nawet całych tendencji ...

rp_biznes14.jpg

Projekt Manhatan

W ramach Projektu Manhattan przewidywano również budowę reaktorów z moderatorem w postaci ciężkiej wody, z którą eksperymentowano wówczas głównie w Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. W tym celu w styczniu 1944 ...

rp_praca21.jpg

Problem glebokosci 2000 metrow

Już w roku 1909 w kopalni soli potasowych „Volkenroda" w Turyngii prowadzono eksploatację na głębokości 1100 metrów. Jest ona zresztą do dziś najgłębszą kopalnią soli potasowych w świecie. W górnictwie ...

rp_finanse5.jpg

Prawo do socjali

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury w wyliczonych powyżej szczególnych przypadkach. ...

rp_gospodarka3.jpg
Latest Posts
Styczeń - 15 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes14.jpg

Z kwestią niedoskonałości mechanizmów gospodarowania łączą się niektóre słabości mechanizmów politycznych, umożliwiających dotąd — co szczególnie wyraźnie wystąpiło w Polsce lat siedemdziesiątych — arbitralność decyzji gospodarczych czy nawet całych tendencji polityki ekonomicznej. W ostatniej instancji miało to określony, ujemny wpływ na skalę międzynarodowej współpracy gospodarczej. Bowiem jeśli nawet woluntarystyczna polityka opowiadała się za rozwijaniem kontaktów  [ Read More ]

Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse5.jpg

Już w roku 1909 w kopalni soli potasowych „Volkenroda” w Turyngii prowadzono eksploatację na głębokości 1100 metrów. Jest ona zresztą do dziś najgłębszą kopalnią soli potasowych w świecie. W górnictwie węgla kamiennego na początku XX wieku rekord dzierżyły szyby „Radbod” w Zagłębiu jguhry, mający 1116 metrów, oraz „Morgenstern 3″ w saskim regionie górniczym, który dotarł  [ Read More ]

Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse10.jpg

Tryb postępowania w sprawie świadczeń regulowany jest odpowiednimi przepisami, które określają prawa zainteresowanego w ich uzyskaniu, obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowody wymagane dla wykazania uprawnień do świadczeń. Mają one na celu usprawnienie trybu przyznawania świadczeń i jego ujednolicenie, a jednocześnie zapewnienie osobie starającej się o nie — ochrony jej interesu. Postępowanie to posiada dwa stadia.  [ Read More ]

Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia36.jpg

Ciężar obowiązków spoczywał na gminach wspieranych działalnością charytatywną Kościoła, gmin żydowskich i dobroczynnością prywatną. Po odzyskaniu niepodległości wydano w 1923 r. ustawę o opiece społecznej, stanowiącą kompleksową regulację odpowiadającą potrzebom i postulatom społecznym. Ustalała ona cel i zakres opieki, rozgraniczała obowiązki gmin oraz innych związków samorządu terytorialnego i administracji rządowej, nabywanie uprawnień i sposób finansowania.  [ Read More ]

Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca19.jpg

Instrumentem pomiarowym badacza trzęsień ziemi, sejsmologa lub sejsmika, jest sejsmograf — przyrząd rejestrujący wstrząsy skorupy ziemskiej. Składa się on z reguły z zawieszonego sprężynująco ciężkiego wahadła, które ze względu na swą bezwładność pozostaje podczas ruchów ziemi w spokoju, i urządzenia rejestrującego ruch względny między wahadłem a obudową. Chcąc zapisać kierunek ruchu ziemi, trzeba się posłużyć  [ Read More ]

Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia3.jpg

W prakseologii mamy bardzo wygodne pojęcie fazy. Faza to przedmiot w trakcie posiadania cechy, w trakcie jakiegoś zachowania się. Człowiek jak Księżyc może znajdować się w rozmaitych fazach. W pewnym momencie człowiek znajduje się w fazie pracy, gdy przebywa w instytucji, zakładzie, gdy zarabia na utrzymanie. I my zajmując się humanizacją pracy zamierzamy kształtować człowieka  [ Read More ]